Blogg

Spørsmål og svar: ulike typer fillere

Copyright Silje Austnes

Jeg får ofte spørsmål om man kan behandles med Restylane når man har brukt en annen type filler tidligere, her er et godt svar på dette:

Ann-Kristin spurte:

Hei!
Jeg lurer på ca. hva det koster for en moderat leppeforstørrelse med Restylane nå, etter rabatten på 25%? Og er det mulig å ta Restylane, når jeg har tatt to injeksjoner med Teocyal (ikke mye) for hhv. 6 og 12 måneder siden? Begge deler er vel hyaluronsyre?

Hilsen Ann-Kristin:-)

Silje svarte:

 

Hei Ann-Kristin! Prisen for en moderat leppeforstørrelse med Restylane vil komme på ca 2625 (inkl -25% rabatt).
 
Teodyal er en type filler basert på Hyaluronsyre, og brytes ned av kroppen slik som Restylane. Produktet er ok, men erfaringsmessig brytes det raskt ned. Så holdbarheten og evnen til å opprettholde volum er etter det jeg vet relativt dårlig.
Normal forsiktighetsregel er 12 mnd, men så lenge du ikke kjenner noe produkt i ønsket behandlingsområde skal det gå fint.
Forsiktighetsregelen er forankret i at det er en risiko for at produktet med ulik kjemisk sammensetning (modifisering) kan reagere med hverandre, og at produkter med for høy modifisering/ eller som er satt feil vil kunne gi komplikasjoner.
Derfor anbefales det alltid til å avvente til det andre produktet er 100% ute, men det er rom for vurdering i hver enkelt sak. Det er derfor best at å kommer inn på en konsultasjonstime før en evt behandling.
 
Klem Silje:)

Du vil kanskje også like